Diabetische voet

Voor een diabetespatiënt is het zeer belangrijk om zijn of haar voeten regelmatig te laten onderhouden. Hoe langer iemand diabetes heeft, hoe meer kans op late complicaties. Problemen aan de voeten is er daar een van, net als problemen met ogen, nieren, zenuwen of bloedvaten. Gelukkig krijgt lang niet iedereen met deze complicaties te maken. Bovendien kan een patiënt zelf een heleboel doen om klachten te voorkomen. En als het dan toch mis gaat, zijn de problemen meestal goed te behandelen. In principe is een behandeling bij diabetici hetzelfde als bij niet-diabetici. Een pedicure moet alleen nog voorzichtiger te werk gaan om geen wondjes te veroorzaken.

Het grote verschil zit hem in het screenen van de voeten. De pedicure test de voeten op gevoel, warmte en beweeglijkheid. Indien het nodig is stuurt ze de cliënt naar de huisarts of podotherapeut. Daarnaast maakt de pedicure één keer per jaar blauwdrukken van beide voeten. Eventuele standveranderingen worden tijdig gesignaleerd en de cliënt zo nodig geadviseerd naar de huisarts te gaan. Als de test op gevoel, warmte en beweeglijkheid gedaan wordt door de diabetesverpleegkundige, dan worden in overleg met de cliënt alleen de blauwdrukken gemaakt.

De diabetische voet is onder andere te herkennen aan:

  • Droge voeten of kloofjes
  • Minder gevoel in de voeten tintelingen of pijn; vaak koude voeten;
  • Wondjes die moeilijk genezen en verkleuringen aan tenen of voeten.

Als een diabeet bovenstaande zaken signaleert wordt een regelmatig bezoek aan de pedicure sterk aanbevolen. Maar ook wanneer er geen klachten zijn, is het raadzaam toch enkele keren per jaar, preventief, voor een controlebehandeling naar een medisch pedicure te gaan. Het voorkomen van voetproblemen bij patiënten met diabetes is één van de belangrijkste taken van een gecertificeerd pedicure.

Naast de voetbehandeling, geeft de pedicure adviezen over verzorging van de voeten en de keuze van schoenen. Zo nodig wordt de cliënt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts, specialist of podotherapeut. Zorgverzekeraars kunnen een vergoeding (tegemoetkoming) van behandeling toekennen van de medisch pedicure tot een bepaald maximum per jaar. Informeer hierover bij uw eigen zorgverzekeraar.